Nasze motto brzmi:

Opowiedz nam o swoich problemach, a my dostarczymy Ci system IT, który je rozwiąże.

Działalność naszej firmy skupia się wokół kilku głównych obszarów:

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP / GIS)

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP / GIS)

Analiza i wydobywanie zależności z danych

Analiza i wydobywanie zależności z danych

Integracja, CRM, Systemy pracy grupowej

Integracja, CRM, Systemy pracy grupowej

Systemy Workflow i MRP II/ERP

Systemy Workflow i MRP II/ERP

Doradztwo w wyborze rozwiązań IT pod konkretne potrzeby klienta

Doradztwo w wyborze rozwiązań IT pod konkretne potrzeby klienta

Doradztwo w zakresie funduszy unijnych (Innowacyjna Gospodarka)

Doradztwo w zakresie funduszy unijnych (Innowacyjna Gospodarka)

Nasze usługi

Wykaz usług oferowanych przez naszą firmę:

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP / GIS)

Główną cechą proponowanych rozwiązań jest wizualizacja oraz integracja danych mapowych z zewnętrznymi bazami danych. Nasza firma oferuje tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej, które mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach.

Należą do nich:

  • Internetowe portale mapowe (turystyka, inwestycje, geomarketing);
  • Interaktywne technologie GIS 2D/3D (możliwość umiejscowienia obiektów na mapie i prezentacja obszaru w 3D);
  • Geograficzne bazy danych (integracja i prezentacja danych na platformie mapowej);
  • Geomarketing (przetwarzanie i wizualizacji na mapach cyfrowych danych posiadających odniesienie przestrzenne w ogólnie pojętych celach marketingowych);

Analiza i wydobywanie zależności z danych

Business Intelligence: Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz Data Mining

Systemy klasy Business Intelligence służą do szybkich i rozbudowanych analiz dużych ilości danych. Odpowiednie narzędzia wspierające tworzenie struktur analitycznych, pozwalają kreować własne modele raportowania, oparte na wielu wartościach (np. marża, ilość, waga itd.) analizowanych w różnych wymiarach (np. Klient, Produkt, Region itd.).

Wiele firm posiada zmagazynowaną ogromną ilość danych - wiedzy, która nie zawsze jest w pełni wykorzystywana. Data Mining jest jednym z elementów procesu odkrywania wiedzy z baz danych. Pozwala na wydobywanie ukrytych, wcześniej nieznanych, a potencjalnie użytecznych informacji. Data Mining to proces pozwalający przede wszystkim na odszukiwanie niezauważalnych na pierwszy rzut oka powiązań między danymi.

Integracja, CRM, Systemy pracy grupowej

Nowoczesne przedsiębiorstwa, instytucje czy organizacje potrzebują sprawnych systemów wymiany informacji. Aby proces ten był możliwy najczęściej konieczna jest integracja obecnie używanych (lub dodatkowo nowych) systemów informatycznych. Systemy zarządzania relacjami z klientem, obiegu dokumentów czy pracy grupowej mogą działać samodzielnie.

Na rynku dostępne są produkty o zróżnicowanym zakresie funkcji: od całkiem prostych do bardzo rozbudowanych. Jednak ich prawdziwa siła ujawnia się dopiero w momencie integracji ze wszystkimi wykorzystywanymi w firmie rozwiązaniami. Pracownicy nie muszą wtedy wielokrotnie wprowadzać tych samych danych do wielu systemów; zasilanie danymi jednej bazy danych z innej odpowiada naturalnemu przepływowi informacji.

Wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych interaktywnych usług administracji elektronicznej jest jednym z elementów nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Systemy Workflow, SCM, MRP II/ERP

Proponowane rozwiązanie ERP jest dedykowanym produktem do zarządzania produkcją zleceniową charakterystyczną dla branży metalowej. Sercem systemu jest Główny Terminarz Produkcji (ang. MSP - Master Production Schedule), który wraz z dodatkowymi modułami stanowi potężne narzędzie zarządzania i kontrolingu w przedsiębiorstwie.

System umożliwia śledzenie oraz identyfikację przepływu surowca, a także analizę ścieżki od wyrobu gotowego, poprzez procesy produkcyjne, do dostawcy surowca. Pozostałe moduły pozwalają na wspomaganie zagadnień związanych z obsługą zamówień klientów, planowaniem produkcji (wraz z generacją zapotrzebowania surowcowego), harmonogramowaniem zasobów oraz kalkulacją cen wyrobów gotowych. Specjalizowane raporty pozwalają na śledzenie zużycia materiałów, wydajności produkcji oraz analizę zysku.

Taka konstrukcja systemu stanowi nieocenione narzędzie, nie tylko do zarządzania produkcją, ale także jest źródłem informacji dla zarządu - dostarczając w trybie ciągłym szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych procesów. Dzięki dodatkowym modułom dane mogą być wymieniane z systemami finansowo-księgowymi czy kadrowo-płacowymi.

Doradztwo w wyborze rozwiązań IT pod konkretne potrzeby klienta

Nasza firma zajmuje się również kompleksową analizą potrzeb klienta w obszarach głównej działalności, analizą możliwości wykorzystania rozwiązań IT oraz propozycją możliwych rozwiązań i produktów, które zapewniają ich realizację. Nasza oferta uwzględnia systemy oraz oprogramowanie - zarówno komercyjne, jak i Open Source.

Szczególny nacisk kładziemy na:

  • Opracowywanie i wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia, poprzez rozwój aplikacji telemedycznych, sprawozdawczości medycznej, a także usług informacyjnych, np. rejestracja przez Internet.
  • Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, wspierających wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego.
  • Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w e-bezpieczeństwie, wykorzystując aplikacje do przesyłu informacji o zagrożeniach.
  • Elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – elektroniczne platformy usług i zarządzania zasobami cyfrowymi.

Doradztwo w zakresie funduszy unijnych

Doradztwo w zakresie wymogów formalnych, kwalifikowalności kosztów, biznesplanu, zaleceń dotyczących innowacyjności i zgodności z wytycznymi poszczególnych działań PO IG. Doradztwo w zakresie definicji e-usługi i handlu elektronicznego oraz sposobu przedstawienia modelu biznesowego. Konsultacje w sprawach innowacyjności projektów informatycznych.

Posiadamy praktyczne doświadczenie i pozytywne wyniki oceny merytorycznej w projektach dla MSP i spółek giełdowych, w szczególności w działaniach 1.4-4.1, 4.4, 8.1/8.2.

Realizacje

Wybrane projekty:

Drzwi i deski podłogowe

Sklep internetowy

Rośliny wodne

Sklep internetowy

Kartingi

Strona zespołu kartingowego

CODIR Białystok

Strona organizacji

Karpie KOI

Sklep internetowy i forum

Karting

Strona zawodnika

Nieruchomości

Katalog z ofertą

Nowoczesne profile aluminiowe

Strona firmowa

Wideo filmowanie

Strona firmowa

Stomatologia

Strona gabinetu

Szkoła muzyczna

Strona instytucji

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Aplikacja do analizy opłacalności energetycznej: Projekt Energetyczny dla WSE

Betoniarnie

System sprzedaży i ewidencji magazynowej

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Projekt serwisu Internetowego - Informatorium "Program upowszechniania osiągnięć nauki z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy"

Usługi parkieciarskie

Strona firmowa

Podlaskie otwarte

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

RPK Bialystok

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia narzędzi i sprzętu budowlanego

O firmie

Kim jesteśmy i co robimy?

Trusted IT Sp. z o.o. to grupa osób z dużą wiedzą na temat technologii informatycznych oraz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktycznych zastosowań rozwiązań IT w wielu dziedzinach.

Zajmujemy się doradztwem, wdrożeniami, integracją oraz analizą danych. Pokazujemy klientom, jak mogą wykorzystać nowoczesne technologie IT w prowadzeniu biznesu i świadczeniu usług obywatelom.

Nie od dziś wiadomo, że samo "skomputeryzowanie" firmy automatycznie nie przyniesie jej korzyści. Aby usprawnić proces biznesowy należy podeprzeć się wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań IT.

Jak pracujemy

Sześć etapów realizacji projektów:

1

SPOTKANIE

2

PLANOWANIE

3

PROJEKTOWANIE

4

REALIZACJA

5

TESTOWANIE

6

URUCHOMIENIE

Kontakt

Trusted IT Sp. z o.o., ul. Skrajna 6 lok. 13, 15-663 Białystok
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000345478 | NIP: 5423153647 | REGON: 200319327 | Kapitał zakładowy: 5.000 PLN, wpłacony: 5.000 PLN
Doradztwo IT, Fundusze unijne: +48 504 142 530 | Strony i aplikacje internetowe, e-commerce: +48 697 807 519
e-mail: biuro[at]trustedit.pl